نت و آهنگ آنشرلی با موهای قرمز

دانلود نت و آهنگ موسیقی فیلم آنشرلی با موهای قرمز تنظیم شده برای پیانو

 

متن آهنگ و ترجمه آنشرلی با صدای جرج مایکل

I feel so unsure
احساس دو دلی دارم

As I take your hand and lead you to the dance floor
درحالی که دستت را گرفته و به سمت سکوی رقص هدایتت میکنم

as the music dies
وقتی موسیقی پایان مییابد

something in your eyes
چیزی در چشمانت

calls to mind a silver screen and all it’s sad goodbyes
پرده‌ی سینما و تمام بدرود‌ های غمناک آن را یادآوری میکند

I’m never gonna dance again
نمیخواهم دوباره برقصم

guilty feet have got no rhythm
پاهای گنه کار ریتمی ندارند

though it’s easy to pretend
گرچه وانمود کردن آسان است

I know you’re not a fool
میدانم که تو احمق نیستی

I should have known better than to cheat a friend
باید به چیزی بهتر از گول زدن یک دوست

and waste a chance that I’d been given
و از دست دادن شانسی که به من داده شده بود فکر میکردم

so I’m never gonna dance again
پس نمیخواهم دوباره برقصم

the way I danced with you
آنگونه که با تو رقصیدم

time can never mend the careless whisper of a good friend
زمان هیچگاه نمیتواند نجوای بی‌ احساس دوست خوب را ترمیم کند

to the heart and mind ignorance is kind
برای قلب و ذهنی توجهی مهربانی است

there’s no comfort in the truth
راحتی‌ ای در حقیقت وجود ندارد

pain is all you’ll find
درد تنها چیزی است که یافت میشود

I’m never gonna dance again
دیگر نمیخواهم دوباره برقصم

guilty feet have got no rhythm
پاهای گنه کار ریتمی ندارند

though it’s easy to pretend
گرچه وانمود کردن آسان است

I know you’re not a fool
میدانم که تو احمق نیستی

I should have known better than to cheat a friend
باید به چیزی بهتر از گول زدن یک دوست

and waste a chance that I’d been given
و از دست دادن شانسی که به من داده شده بود فکر میکردم

so I’m never gonna dance again
پس نمیخواهم دوباره برقصم

the way I danced with you
آن گونه که با تو رقصیدم

tonight the music seems so loud
امشب موسیقی بسیار بلند به نظر میرسد

I wish that we could lose this crowd
کاش میشد از دست این جمعیت رهایی یابیم

maybe it’s better this way
شاید این گونه بهتر باشد

we’d hurt each other with the things we want to say
چون ممکن است با چیزهایی که میخواهیم به یکدیگر بگوییم , یکدیگر را آزار دهیم

we could have been so good together
میتوانستیم با یکدیگر خیلی خوب باشیم

we could have lived this dance forever
میتوانستیم این رقص را تا ابد ادامه دهیم

but now who’s gonna dance with me
اما حالا چه کسی میخواهد با من برقصد

please stay
لطفاً بمان

I’m never gonna dance again
نمیخواهم دوباره برقصم

guilty feet have got no rhythm
پاهای گنهکار ریتمی ندارند

though it’s easy to pretend
گرچه وانمود کردن آسان است

I know you’re not a fool
میدانم که تو احمق نیستی

I should have known better than to cheat a friend
باید به چیزی بهتر از گول زدن یک دوست

and waste a chance that I’d been given
و از دست دادن شانسی که به من داده شده بود فکر میکردم

so I’m never gonna dance again.
پس نمیخواهم دوباره برقصم

the way I danced with you
آنگونه که با تو رقصیدم

(now that you’re gone..)
حالا که تو رفته‌ای

now that you’re gone
حالا که تو رفته‌ ای

( now that you’re gone )
حالا که تو رفته‌ای

what I did’s so wrong
کاری که من کردم خیلی بد بود

so wrong
خیلی بد

that you had to leave me alone

که مجبور بودی من را تنها بگذاری

 

۵۰۰۰ تومان – خرید

 

 

قبلی بعدی

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاهی وجود ندارد

پاسخ دهید